Yutaka Watanabe Exhibition

2009.10.10 - 10.31

TKG Contemporary

Tomio Koyama Gallery Tokyo 6F

Photo / Kei Okano